Algemene Vergadering RV DDS, 21 mei 2022 vanaf 16:00

afbeelding

Definitieve agenda en stukken Algemene Voorjaarsvergadering RV DDS, 21 mei 2022.

Aan de ereleden, de leden van verdienste en de leden van roeivereniging De Delftsche Sport Delft,

Hieronder de definitieve agenda en vergaderstukken (hiervoor moet u inloggen) voor de Algemene Voorjaarsvergadering op zaterdag 21 mei 2022, te houden vanaf 16.00 uur in ons verenigingsgebouw aan het Oostplantsoen 140.

De definitieve agenda is als volgt:

 1. Opening en ordevoorstel voor duur vergadering [voorzitter]
 2. Mededelingen en ingekomen stukken [secretaris]
 3. Notulen van de Najaarsvergadering [secretaris]
 4. Jaarverslag van het bestuur [secretaris]
 5. Financieel verslag van het bestuur [penningmeester]
 6. Verslag van de Kascommissie [Kascommissie]
 7. Vaststellen van de balans en van de staat van baten en lasten over het afgelopen boekjaar en het verlenen van decharge aan de leden van het bestuur. [penningmeester]
 8. Overig [voorzitter]
 9. Rondvraag [voorzitter]
 10. Voorstel de Najaarsvergadering te houden op vrijdagavond 7 oktober, vanaf 20:00 uur op DDS. [secretaris]
 11. Sluiting [voorzitter]

Aansluitend is er de traditionele Ledenborrel.

Namens het bestuur, met hartelijke groet,

Cathelijne Willemse en Ruud Braak, secretaris.


Bestuur:

- Pieter Versfelt, commissaris Jeugd/junioren
- Dianne Huiskes, commissaris Instructie
- Huub de Vaan, commissaris Wedstrijden (vice-vz)
- Rob van Buuren, commissaris Materiaal
- Dieuwerke Spaans, commissaris Gebouw
- Laurens van Campen, penningmeester
- Cathelijne Willemse & Ruud Braak, secretaris
- Ronald Vuijk, voorzitter