Agenda Extra Algemene Vergadering RV DDS, 3 februari 2023 20:00

afbeelding

Definitieve agenda extra Algemene Ledenvergadering RV DDS.

Aan de ereleden, de leden van verdienste en de leden van roeivereniging De Delftsche Sport Delft,

Hieronder de definitieve agenda en vergaderstukken voor de extra Algemene Ledenvergadering op vrijdag 3 februari 2023, te houden vanaf 20.00 uur in ons verenigingsgebouw aan het Oostplantsoen 140.
Voor de vergaderstukken moet u inloggen in het ledenportaal.

 

De voorlopige agenda is als volgt:

  1. Opening
  2. Mededelingen van het bestuur
  3. Ingekomen stukken
  4. Presentatie van het definitief ontwerp NNL gevolgd door een toelichting door commissie NNL
  5. NNL voorstel van het Bestuur
  6. Rondvraag
  7. Sluiting

De algemene vergadering kan geen besluiten nemen over voorstellen die niet op de agenda zijn vermeld.

Namens het bestuur, met hartelijke groet,
Cathelijne Willemse en Ruud Braak, secretaris.

Bestuur:

- Pieter Versfelt, commissaris Jeugd/junioren
- Dianne Huiskes, commissaris Instructie
- Huub de Vaan, commissaris Wedstrijden (vice-vz)
- Rob van Buuren, commissaris Materiaal
- Dieuwerke Spaans, commissaris Gebouw
- Laurens van Campen, penningmeester
- Cathelijne Willemse & Ruud Braak, secretaris
- Ronald Vuijk, voorzitter