Algemene Vergadering RV DDS, 7 oktober 20:00

afbeelding

Definitieve agenda Algemene Najaarsvergadering RV DDS

Aan de ereleden, de leden van verdienste en de leden van roeivereniging De Delftsche Sport Delft,

Hieronder de definitieve agenda voor de Algemene Voorjaarsvergadering op vrijdag 7 oktober 2022, te houden vanaf 20.00 uur in ons verenigingsgebouw aan het Oostplantsoen 140.
Voor de vergaderstukken moet u inloggen in het ledenportaal


De definitieve agenda is als volgt:

 1. Opening
 2. Mededelingen van het bestuur
 3. Ingekomen stukken
 4. Vaststellen van de notulen van de Voorjaarsvergadering 2022
 5. Jaarverslag van het bestuur met aanvulling
 6. Voorstel voor aanschaf van boten
 7. Voorstel herzien korting categorieën zoals gedefinieerd in het huishoudelijk reglement artikel 9; “Contributies en bijdragen”
 8. Vaststellen contributie
 9. Begroting 2023
 10. Voorstel aanvullen huishoudelijk reglement artikel 13; “gebruik van boten” 
 11. (Her) benoeming van bestuursleden en andere benoemingen (waaronder de kascommissie, klachtencommissie, beroepscommissie en vertrouwenscontactpersoon)
 12. Overig
 13. Rondvraag
 14. Voorstel voor de Voorjaarsvergadering 2023
 15. Sluiting

Aansluitend aan de Algemene Vergadering is er de traditionele Ledenborrel.
De algemene vergadering kan geen besluiten nemen over voorstellen die niet op de agenda zijn vermeld.

Namens het bestuur, met hartelijke groet,


Cathelijne Willemse en Ruud Braak, secretaris.


Bestuur:

- Pieter Versfelt, commissaris Jeugd/junioren
- Dianne Huiskes, commissaris Instructie
- Huub de Vaan, commissaris Wedstrijden (vice-vz)
- Rob van Buuren, commissaris Materiaal
- Dieuwerke Spaans, commissaris Gebouw
- Laurens van Campen, penningmeester
- Cathelijne Willemse & Ruud Braak, secretaris
- Ronald Vuijk, voorzitter