Convocatie Algemene Vergadering (AV) 27 oktober 2018

afbeelding

Aan de leden, leden van verdienste en ereleden van roeivereniging De Delftsche Sport

Delft, 28 september 2018

Uitnodiging Algemene Vergadering (AV) op zaterdag 27 oktober 2018 om 16.00 uur (najaarsvergadering)

U vindt de agenda en vergaderstukken hier.

Namens het bestuur,

Heribert Korte
secretaris