Convocatie extra AV donderdag 11 oktober 2018

afbeelding

Aan de leden, leden van verdienste en ereleden van roeivereniging De Delftsche Sport

Delft, 26 september 2018

Uitnodiging extra Algemene Vergadering (AV)
Datum: donderdag 11 oktober 2018
Aanvang en plaats: 20.00 uur, verenigingsgebouw DDS

De agenda en vergaderstukken vindt u achter de login!

Namens het bestuur,

Heribert Korte

secretaris