Informatieavond statutenwijziging

afbeelding

Beste leden.

Met het ingaan van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) veranderden op 1 juli 2021 de regels voor het bestuur van de rechtsvorm "vereniging".
Een notaris is gevraagd onze bestaande statuten met track-changes WTBR-proof te maken, zodat goed zichtbaar is waaruit de veranderingen bestaan. De conceptstatuten en meer uitgebreide informatie vind je op het afgeschermde deel van onze website.

Graag stelt het bestuur de leden in de gelegenheid om met de secretaris van gedachten te wisselen over inhoud en proces. Daartoe organiseert het bestuur een informatieavond op 10 april 2024, locatie bestuurskamer, aanvang 20:00.
Eventuele vragen vooraf kunnen gesteld worden aan de secretaris op mailadres secretaris@rvdds.nl.

Belangrijk, het nu delen van de conceptstatuten beschouwt het bestuur als het delen van informatie, het formeel ter inzage leggen van de gewijzigde statuten volgt eind april 2024.

met vriendelijke groet,

Het Bestuur, voor deze de secretaris,
Ruud Braak en Cathelijne Willemse