Corona update 9 oktober 2020: open met beperkingen

afbeelding

Beste DDS'ers,

We zitten weer voornamelijk thuis te werken, passen op elkaar en onszelf. Het roeien kan wel onverminderd doorgaan. Er zijn voldoende aanwijzingen dat samen sporten in de buitenlucht met weinig risico kan plaatsvinden. Er is natuurlijk ook op DDS een zekere ernst en zakelijkheid. Er is geen gezelligheid en we komen vooral naar DDS om te roeien en daarbij zo weinig mogelijk contact met anderen te hebben.

Vloot
Waar we op DDS moeten passen zijn een aantal bottlenecks, zoals de smalle loodsen en het krappe vlot. We moeten daar zoveel mogelijk afstand van elkaar houden en zorgen dat het niet te druk wordt.
De basisregel is dat er maximaal 5 boten (en hun bemanning) tegelijkertijd aan het vlot mogen zijn. Dit zijn zowel vertrekkende als aankomende boten.
Om dit te stroomlijnen hadden we blokken ingesteld, zodat je de boten op een begintijd moest reserveren en er pas een kwartier later weer 5 boten gereserveerd konden worden. Deze blokken leverden ook veel inflexibiliteit op, vooral nu het steeds donkerder wordt.
De afschrijfblokken zijn daarom afgeschaft, maar er is nog wel een maximum aantal boten dat per tijdstip kunnen worden gereserveerd.
Het reserveren kun je dus weer vrij doen, maar let dus op elkaar en hou zeker op zaterdag en zondag rekening met de anderen. Het is vooral druk rond 9:00, want veel mensen willen dan juist gaan roeien. Vooral de grote nummers willen we graag spreiden, dus neem een vier liefst over van een andere ploeg of ga een kwartier later het water op dan een andere vier. Hou de vlotten voor de loodsen zoveel mogelijk vrij, dus als je wilt wisselen, neem daarvoor dan het uiteinde van het vlot en hou 'de tunnel' vrij zodat daar nog boten kunnen in- en uittillen. 
De achten willen we in het weekend graag in 2 blokken zien roeien; blok 1 van 8:30 tot 10:00 en blok 2 van 10:00 tot 11:30. Hiermee liggen de achten een beetje buiten de spitsuren aan het vlot.  

Krachtzaal en Ergometers
Zolang je afstand houdt en de ruimte te ventileren is, zijn er geen beperkingen voor het sporten binnen, op DDS de krachtzaal en de ergozolder.
Uit afstand houden volgt wel een beperking van het aantal personen en het uit elkaar houden van groepen, het beperken van contacten. Het trainen binnen gaat daarom per ploeg, per 4 tot 6 personen.
Een ploeg roeit al samen en als deze ook samen op de ergo trainen, beperk je jouw contacten op DDS tot een vaste groep. Het trainen vindt dus plaats per ploeg en ook in blokken, zodat we geen wisselmomenten hebben met veel mensen in de ruimte. Loop daarom niet zomaar de ergozolder op als daar al getraind wordt, maar wacht buiten of in de loods op de start van jouw blok.

De sterkste mannen van DDS, d'Oude Schicht, hebben de 'krachtzolder' verhuisd (waarvoor dank!) naar de barruimte nu die toch voor dat doel gesloten is. Zo ontstaan 2 aparte ruimtes, krachtzaal en ergozolder die je als ploeg kunt reserveren in het afschrijfsysteem.
Als je geen ploeg hebt of een kleine ploeg, kun je natuurlijk ook ergometeren! Reserveer de ergozolder en zet bij de opmerkingen met hoeveel mensen je gaat trainen. Anderen weten jou dan wel te vinden om aan te sluiten tot maximaal 6 personen. Losse kleinere ploegen of individuele roeiers zien we dus graag zichzelf organiseren/ samenstellen in zoveel mogelijk vaste trainingsgroepjes. Hou je wel aan de bloktijden, ga samen de zolder op en verlaat de zolder als de bloktijd voorbij is.

Kleedkamers
We hebben eerder op 20 september de kleedkamers en douches gesloten. In deze ruimtes waren op zaterdag en zondag vaak teveel mensen tegelijk aanwezig en er werd slecht afstand gehouden. Als je omkleed en doucht, ben je daarnaast ook nog erg lang in de kleedkamer. We vergaten even dat er op zaterdag en zondag veel behoefte aan kleed- en doucheruimte is, maar dat we maar weinig ruimte hebben. Dat leverde irritatie op.
We hebben besloten dat de kleedkamers weer open gaan, maar dat er maximaal 5 mensen (een ploeg/ halve acht) binnen mogen zijn en dat je maximaal 3 minuten in de kleedkamer blijft. Om je te helpen met de tijd, hangen er klokken in de kleedkamers. Als je op DDS komt, leg dan even snel je spullen in de kleedkamer en doe na het roeien even snel droge kleren aan. De douches blijven wel gesloten, want de douches zijn te klein en douchen duurt te lang. Een omgeslagen roeier mag uiteraard wel even douchen om warm te worden.
We juichen het toe als je de kleedkamers niet gebruikt als je die niet echt nodig hebt zodat er ruimte is voor hen die wel even uit de natte kleren willen gaan!

Hygiene
De Hygieneregels blijven onverminderd van kracht, zoals het handen wassen, maar ook het schoonmaken van de oppervlakten en dingen die je aanraakt. Maak alles voor gebruik even schoon en laat alles weer schoon achter. Laat ook niets achter, zoals handdoeken etc. Neem je eigen handdoek, zeep en/of schoonmaakdoekjes mee van en naar huis.

Vragen
Het je vragen, gewoon vragen!

Pas goed op jezelf en elkaar en Ajajo!

Huub de Vaan, Corona-coordinator RV DDS

De DDS Corona coördinator kan verdere aanwijzingen geven.

Klik hier voor het meest recente Corona-protocol v8