Er is nu geen vaarverbod

stoplicht
actueel
Waarsch. HvH - bf
Wind Delft 3 bf
Temp Delft 16,0 °C
Temp gevoel 15,2 °C
Zicht Delft 31 km
Weeralarm Groen
Meetmoment: 29-05-2024 20:00

Nieuws

Definitieve agenda Algemene Voorjaarsvergadering RV DDS op 31 mei 2024

Aan de ereleden, de leden van verdienste en de leden van roeivereniging De Delftsche Sport Delft, Hieronder de definitieve agenda en vergaderstukken voor de Algemene Voorjaarsvergadering op vrijdag 31 mei 2024, te houden vanaf 20.00 uur in ons verenigingsgebouw aan het Oostplantsoen 140. De  openbare agenda is als volgt (voor de inhoudelijke agenda moet u inloggen op de website): Opening Mededelingen van het bestuur Ingekomen stukken Vaststellen van de notulen van de najaarsvergadering van oktober 2023 en de extra vergadering van januari 2024 Jaarverslag van het bestuur Financieel verslag van het bestuur inclusief de balans en van de staat van baten en lasten over het afgelopen boekjaar Verslag van de Kascommissie Vaststellen van de balans en van de staat van baten en lasten over het afgelopen boekjaar en het verlenen van decharge aan de leden van het bestuur Voorstel voor aanpassing van de Statuten van DDS: toelichting statutenwijziging stemming over de bestaande statuten aangepast op WBTR stemming over de statuten aangepast op WBTR, aangevuld met regels over digitaal vergaderen stemming over statuten aangepast op WBTR, digitaal vergaderen en regels over machtigen/uitvoeren van een volmacht Benoemen van twee leden tot vertrouwenscontactpersoon Rondvraag Voorstel de Najaarsvergadering te houden op zaterdag 16 november 2024, vanaf 16:00 tot 18:00 in ons Verenigingsgebouw. Sluiting Aansluitend is er de traditionele Ledenborrel.   De algemene vergadering kan geen besluiten nemen over voorstellen die niet op de agenda zijn vermeld.   Namens het bestuur, met hartelijke groet,   Cathelijne Willemse en Ruud Braak, secretaris.   Bestuur: - Dianne Huiskes, commissaris Instructie - Huub de Vaan, commissaris Wedstrijden (vice-vz) - Dieuwerke Spaans, commissaris Gebouw - Laurens van Campen, penningmeester - Cathelijne Willemse & Ruud Braak, secretaris - Rob van Buuren, voorzitter en commissaris Materieel

Algemene Voorjaarsvergadering RV DDS op 31 mei 2024

Aan de ereleden, de leden van verdienste en de leden van roeivereniging De Delftsche Sport Delft.   Convocatie voor de Algemene Voorjaarsvergadering op vrijdag 31 mei 2024, te houden vanaf 20.00 uur in ons verenigingsgebouw aan het Oostplantsoen 140.   De voorlopige openbare agenda is als volgt (voor de inhoudelijke agenda moet u inloggen op de website): Opening Mededelingen van het bestuur Ingekomen stukken Vaststellen van de notulen van de najaarsvergadering van oktober 2023 en de extra vergadering van januari 2024. Jaarverslag van het bestuur Financieel verslag van het bestuur Verslag van de Kascommissie Vaststellen van de balans en van de staat van baten en lasten over het afgelopen boekjaar en het verlenen van decharge aan de leden van het bestuur Voorstel voor aanpassing van de Statuten van DDS: Benoemen nieuw lid vertrouwenscommissie Rondvraag Voorstel de Najaarsvergadering te houden op zaterdag 16 november 2024, vanaf 16:00 tot 18:00 Sluiting Aansluitend is er de traditionele Ledenborrel.   Uiterlijk 17 mei 2024 zullen de definitieve agenda en de begeleidende stukken met de leden worden gedeeld. Agendapunt 9 omvat een voorstel voor het wijzigen van de huidige statuten. Artikel 21 van de huidige statuten bepaalt hoe dat dient te geschieden. Van belang is dat voorgestelde wijzigingen minimaal vier weken tevoren ter inzage dienen te liggen. Voorts dient het besluit tot wijziging met tenminste twee derden van de uitgebrachte stemmen te worden genomen. Papieren versies van de voorgestelde wijzigingen (zie het besloten deel van de website) liggen vanaf 25 april 2024 ook ter inzage in de bestuurskamer.   De algemene vergadering kan geen besluiten nemen over voorstellen die niet op de agenda zijn vermeld. Uiterlijk drie weken voor de dag van de algemene vergadering kunnen ten minste tien leden bij het bestuur schriftelijk agendavoorstellen indienen, voorzien van een toelichting.   Namens het bestuur, met hartelijke groet, Cathelijne Willemse en Ruud Braak, secretaris.   Bestuur:   - Dianne Huiskes, commissaris Instructie - Huub de Vaan, commissaris Wedstrijden (vice-vz) - Dieuwerke Spaans, commissaris Gebouw - Laurens van Campen, penningmeester - Cathelijne Willemse & Ruud Braak, secretaris - Rob van Buuren, voorzitter en commissaris Materiaal

Informatieavond Proevensysteem

Op woensdag 27 maart van 20.00 - 21.30 is de informatieavond over het proevensysteem. Er wordt algemene informatie gegeven over het proevensysteem: het inschrijven, het verloop van een proef en de benodigde vaardigheden bij iedere proef. Ook worden de wijzigingen met betrekking tot de proeven in het huishoudelijk reglement (HR) en de wijzigingen in het handboek proeven toegelicht. Je kunt natuurlijk de wijzingen in het Huishoudelijk Reglement lezen, zie artikel 12 en 13.De wijzigingen in het Handboek Proeven van 2024 staan in het Handboek Proeven op pagina 4 met verwijzingen naar de paragrafen. Let ook op de laatste bladzijde (19), hier staan de observatiepunten voor de roeiproeven. Om het HR en het Handboek Proeven te lezen moet je even inloggen.Als je het fijner vindt om de mondelinge uitleg over het proevensysteem te krijgen, kom dan naar de informatieavond op 27 maart. De werkgroep proevensysteem vindt het prettig om te weten op hoeveel bezoekers ze kunnen rekenen, dus schrijf je alsjeblieft even in op de DDS kalender bij 27 maart. Graag tot dan! De werkgroep proevensysteem

De vereniging

Roeivereniging De Delftsche Sport (DDS) is een bloeiende roeivereniging met zo’n 475 leden en een vloot van ruim 70 boten. We zijn gehuisvest in een sfeervol monumentaal pand, de St. Huybrechtstoren, met moderne voorzieningen aan het Rijn-Schiekanaal in hartje Delft.

Bij DDS kun je recreatief én prestatiegericht roeien over korte en lange afstanden. De vloot biedt daarvoor alle mogelijkheden. Bij DDS kun je vanaf je elfde jaar lid worden en blijven roeien tot na je 80e!

Als beginner volg je in het voorjaar de basisinstructie en daarna skifflessen; voor de jeugd is er een uitgebreid jeugd- en juniorenprogramma. Daarna kun je je deels onder begeleiding en met ploeggenoten verder ontwikkelen in de richting die jou past.
Heb je al eerder geroeid, dan bekijken we op welk niveau je kunt instappen en zoeken we voor en met je een geschikte ploeg of roeiers waarbij je kunt aansluiten.

En verder is DDS gewoon een super leuke club, waar mensen elkaar helpen, bijvoorbeeld bij de instructie, coaching van wedstrijdteams en onderhoud van vloot en gebouw. Waar je nadat je geroeid hebt, kunt bijkletsen in de bar en twee keer per maand kunt aanschuiven voor een heerlijk maal van de Kookcie. En waar je aan allerlei evenementen kunt meedoen, van indoortraining en onderlinge wedstrijden tot jeugdkamp en Elfstedentocht.

Kom op zaterdagochtend of zondagmorgen eens langs bij DDS om de sfeer te proeven, neem contact op via dit formulier  of ga naar Lid worden.

afbeelding

Roeien bij DDS

Of je nou voor de competitie gaat of liever toertochten maakt, bij DDS krijg je alle ruimte en faciliteiten.

In het weekend op het vlot, proef je de sfeer bij onze vereniging en kom je allerlei roeiers tegen: op zaterdagochtend vroeg een paar skiffeurs die de rust en het gladde water opzoeken. Wat later een C-vier met mannen die al meer dan 20 jaar met elkaar roeien. Ook wedstrijdploegen in gladde vieren en tweetjes met hun coaches. En nog meer C-boten met wisselende bezetting, de meisjes junioren in verschillende combi’s, licht gehandicapte G-roeiers en ga zo maar door. Zondag gaat het al net zo en vult het vlot zich om tien uur met jeugd die onder ervaren begeleiding instructie krijgt in verschillende boten. En 's middags de beginnende volwassenen bij de basisinstructie.
Doordeweeks er er ook inloop-roeien: iedereen komt wanneer hij/zij zin heeft om te roeien, ter plekke wordt bekeken welke boten uitgaan en wie in welke boot gaat.

Recreatief en competitief

Bij DDS kun je roeien op alle niveaus, recreatief, meer of minder intensief en competitief. Je kunt in en rond Delft blijven, maar ook inschrijven voor toertochten van 15-35 kilometer overal in het land. Je kunt deelnemen aan pittige marathons - ook in een mooie omgeving maar dan meer gericht op prestatie. Of je kiest voor hárd roeien in wedstrijden op competitief of nationaal niveau, waarvoor je traint onder begeleiding van een coach. Er zijn allerlei afstanden mogelijk: sprints over 250 of 500 meter, 2 kilometers op de Bosbaan, 4 kilometer of langer op de Amstel... Er zijn allerlei roei evenementen door het hele land georganiseerd door andere verenigingen, maar ook organiseert DDS zelf wedstrijden op en rond de vereniging zoals de Regatta, de Junioren Competitie en de Trials.

Iedereen welkom

Of je nou beginner bent of in het verleden al veel wedstrijden hebt geroeid, we zien je graag bij DDS en helpen je aansluiting te vinden met gelijkgestemden. Wil je meer weten, neem dan gerust contact via dit formulier 

afbeelding

Lid worden

Overweeg je lid te worden? Kom op zaterdag- of zondagochtend gewoon eens langs om de sfeer te proeven, of neem contact op via dit formulier .

Roeivereniging De Delftsche Sport staat open voor iedereen met een zwemdiploma van 11 jaar en ouder. We hebben jeugdleden (11-14 jaar), junioren (15-18 jaar) en volwassen leden. Het aantal schommelt tussen de 400 aan het begin van het jaar tot 500+ aan het einde van het jaar. Daarnaast is er een groep donateurs, meestal oud-leden, die DDS financieel ondersteunen.

Meer weten

Voor meer informatie over lid worden bij DDS:

English

Tempted to become a member of DDS? Here you find more information in English .

afbeelding