Kosten

afbeelding

Het DDS verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. De contributie wordt aan het begin van het jaar geind. Het lidmaatschap loopt stilzwijgend door naar het nieuwe jaar, mits je voor 1 december het lidmaatschap opzegt met een bericht aan de secretaris.

Hoogte contributie

Volgens artikel 5 van het Huishoudelijk Reglement kent DDS verschillende ledencategorieën:

 • Jeugdleden: zij die op 1 januari van het verenigingsjaar de leeftijd van 14 jaar nog niet hebben bereikt. Voor hen geldt een reductie van 35%.
 • Juniorleden: zij die op 1 januari van het verenigingsjaar de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt. Voor hen geldt een reductie van 20%.
 • Studentleden: zij die op 1 januari van het verenigingsjaar ingeschreven staan als voltijd-student. Voor hen geldt een reductie van 20%.

De kosten van een lidmaatschap in 2021 zijn als volgt opgebouwd:

 • Nieuwe leden betalen eenmalig € 25,- inschrijfkosten.
 • Het lidmaatschap van DDS kost per jaar: 
  • € 255 voor volwassenen (> 18 jaar),
  • € 204 voor juniorleden (14-17 jaar),
  • € 165,75 voor jeugdleden (11-13 jaar),
  • € 204 voor leden die nog studeren
  • € 25,- voor donateurs.

  KNRB bijdrage/ contributie

  Deze bedragen zijn exclusief de KNRB contributie die de KNRB jaarlijks vaststelt en DDS 1 op 1 voor ieder lid dient af te dragen. In 2020 bedraagt de KNRB contributie:

  • voor volwassenen (> 18 jaar): € 38,96
  • voor jeugd/junioren (< 18 jaar): € 21,89

  Wie gedurende het verenigingsjaar lid wordt, betaalt voor iedere maand van het lid zijn, 10% van de contributie. Voorbeelden:

  • wie per 1 maart lid wordt, is 10 maanden lid en betaalt 10 (maanden) x 10% = 100% (volledige) contributie;
  • wie per 1 juli lid wordt, is 6 maanden lid en betaalt 6 (maanden) x 10% = 60% contributie

  Neem contact op voor vragen

  Neem contact op met de penningmeester als:

  • je gezinsleden hebt die ook lid zijn bij DDS. We hanteren een gezinskorting;
  • je ook lid bent bij een andere roeivereniging of gedurende het jaar overstapt van een andere vereniging naar DDS. Per roeier hoeft er maar 1x een KNRB contributie betaald te worden;
  • je andere vragen hebt.