Kosten

afbeelding

Volgens artikel 5 van het Huishoudelijk Reglement kent DDS verschillende ledencategorieën:

 • Jeugdleden: zij die op 1 januari van het verenigingsjaar de leeftijd van 14 jaar nog niet hebben bereikt. Voor hen geldt een reductie van 35%.
 • Juniorleden: zij die op 1 januari van het verenigingsjaar de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt. Voor hen geldt een reductie van 20 %.
 • Studentleden: zij die op 1 januari van het verenigingsjaar ingeschreven staan als voltijd-student. Voor hen geldt een reductie van 20%.

De kosten van een lidmaatschap zijn als volgt opgebouwd:

 • nieuwe leden betalen eenmalig € 25,- inschrijfkosten.
 • Het lidmaatschap van DDS kost per jaar: 
  • € 235,- voor volwassenen (> 18 jaar),
  • € 188,- voor juniorleden (14-17 jaar),
  • € 152,75,- voor jeugdleden (11-13 jaar),
  • € 25,- voor donateurs.

  De exacte kosten kunnen jaarlijks verschillen. Ze hangen bijvoorbeeld af van de verplichte bijdrage aan de KNRB en kortingen, zoals gezinskorting en studentenkorting.

  Vraag de penningmeester of je hiervoor in aanmerking komt.