Kosten

afbeelding

Het DDS verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Het lidmaatschap loopt stilzwijgend door naar het nieuwe jaar, mits je voor 1 december het lidmaatschap opzegt met een bericht aan de secretaris.

De lidmaatschapskosten van DDS bestaan uit drie delen:

  • Contributie, deze is afhankelijk van de leeftijd, zie hieronder.
  • Inschrijfgeld: € 25,- en deze betaal je eenmalig als je lid wordt.

  • KNRB contributie, deze betaal je altijd voor een heel kalenderjaar. De hoogte wordt vastgesteld door de Koninklijke Nederlandsche Roei Bond (KNRB) en bedraagt in 2023 € 40,93 voor volwassenen en € 22,99 voor iedereen die op 1 januari in het lopende jaar jonger is dan 18 jaar. Als je ook lid bent bij een andere roeivereniging of gedurende het jaar overstapt van een andere vereniging naar DDS. Per roeier hoeft er maar 1x per jaar KNRB contributie betaald te worden.

De DDS-contributie is afhankelijk van de leeftijd. Onderstaande tarieven gelden vanaf 2023:

  • Jeugdleden (op 1 januari nog geen 14 jaar) € 168,-
  • Onder-23-leden (op 1 januari nog geen 23 jaar) € 224,
  • Seniorleden € 280,-

Wie gedurende het verenigingsjaar lid wordt, betaalt voor iedere maand van het lid zijn, 10% van de DDS-contributie - de KNRB-contributie wordt altijd voor het hele jaar berekend. Voorbeelden:

  • wie per 1 maart lid wordt, is 10 maanden lid en betaalt 10 (maanden) x 10% = 100% (volledige) contributie;
  • wie per 1 juli lid wordt, is 6 maanden lid en betaalt 6 (maanden) x 10% = 60% contributie

Gespreid betalen

Vanaf 2023 jaar zal iedereen die automatische incasso heeft in 4 termijnen betalen (eind januari, eind april, eind juli en eind oktober). Hiervoor gebruiken we de automatische instelling van het boekhoudpakket. De KNRB-contributie wordt in één keer in januari geïncasseerd.

Neem contact op met de penningmeester op als je ook automatische incasso wilt instellen. Indien je het zelf overmaakt, blijft de verplichting staan om in januari (na ontvangst van de factuur) de contributie te betalen,