Opzeggen lidmaatschap

afbeelding

Dit kan schriftelijk of via e-mail bij de Secretaris

  • alleen per einde van het kalenderjaar;
  • de secretaris moet de opzegging dan 4 weken vóór het einde van het kalenderjaar ontvangen hebben;
  • binnen een proefperiode van 8 weken nadat je met roeien bent begonnen; je betaalt dan 1/6 deel van de voor het hele jaar verschuldigde contributie, plus entreegeld.

NB: De beëindiging van het lidmaatschap is exact geformuleerd in de Statuten, artikel 6.