Agenda en stukken voor de Algemene Vergadering (AV) op zaterdag 30 oktober 2021

afbeelding

DEFINITIEVE AGENDA 

Oostplantsoen 140
2611 WN Delft
(015) 212 14 33

Aan de ereleden, de leden van verdienste en de leden van roeivereniging De Delftsche Sport Delft,

16 oktober 2021,

Definitieve agenda voor de Algemene Vergadering (AV) op zaterdag 30 oktober 2021,
te houden vanaf 16.00 uur in ons verenigingsgebouw aan het Oostplantsoen 140

Betreft: Algemene Ledenvergadering

Agenda

(de stukken die horen bij de agendapunten vindt u op een aparte pagina, waarvoor u moet inloggen)

 1. Opening
 2. Mededelingen van het bestuur
 3. Ingekomen stukken
 4. Vaststellen van de notulen van de Voorjaarsvergadering 2021
 5. Goedkeuring aankoop boten: VOORSTEL tot aanschaf van een lichte Filippi dubbel vier met stuur (gewichtsklasse 60 - 75 kg pp) met 8 sets concept 2 scull riemen
 6.  Vaststellen contributie, advies kascommissie en begroting 2022
 7. (Her) benoeming van bestuursleden en andere benoemingen (waaronder de kascommissie en vertrouwenscontactpersonen)
 8. Overig
 9. Rondvraag
 10. Vaststellen Voorjaarsvergadering 2022 op zaterdag 4 juni 2022 vanaf 16u in ons Verenigingsgebouw
 11. Sluiting

Uiterlijk 23 oktober as. kunnen ten minste tien leden bij het bestuur schriftelijk voorstellen indienen, voorzien van een toelichting.
De algemene vergadering kan geen besluiten nemen over voorstellen die niet op de agenda zijn vermeld.

Namens het bestuur,

Ruud Braak & Cathelijne Willemse
Secretaris