Enquete 2024

afbeelding
Beste leden,
We zijn bezig met een opstellen met een visie en missie voor DDS. Hiervoor hebben we een enquete opgesteld om alle leden te bevragen. Via deze enquete willen we door middel van een aantal stellingen proeven wat de leden belangrijk vinden op DDS. Aan de hand van deze resultaten gaan we een opzet maken voor de visie en missie voor DDS. We kijken hierbij eerst naar de huidige situatie, daarna naar de toekomst.
De enquete is anoniem en is te bereiken via onderstaande link: https://rvdds.nl/wiki/vereniging/visie