In Memoriam: Erelid Ab Heijting, 4 augustus 1948 - 26 december 2020

afbeelding

Ab Heijting is zowat geboren op DDS. Zijn ouders, Dirk en Lydia waren lid en actief op DDS en Ab kwam zelf in 1962 roeien. Dit feit werd gevierd in 2012 toen Ab zijn 50-jarig jubileum vierde als DDS’er. Op DDS leerde Ab ook de liefde, zijn Wilma, kennen.

Ab was de laatste jaren vanwege zijn gezondheid wat minder zichtbaar op DDS. Op de Nieuwjaarsborrels en andere festiviteiten ontbrak hij echter nooit en kon je aan zijn gezicht zien, hoe zeer hij het naar zijn zin had. Veel jongere leden, in leeftijd of lidmaatschap, zullen wellicht niet weten wat Ab in bijna 60 jaar op DDS voor de vereniging heeft betekend. Voor deze verdiensten werd Ab in 1995 al benoemd tot erelid van DDS. Ook werd in 1997 de allereerste nieuwe, kunststof, af fabriek acht van DDS - daarvoor gebruikten we tweedehandsjes - vernoemd naar de hele DDS-familie Heijting. 

Vanaf zijn 18e jaar coachte Ab jongens- en lichte herenploegen. Age Buitenrust Hettema was een van die jongens, kwam in 1988 op DDS en leerde het roeien van Ab. Van coach Ab komt via Age het beeld naar voren van een klassieke coach. Op de kant warm en hartelijk, de roeiers kregen bij Ab en Wilma thuis geregeld goed te eten. In de boot en als het over roeien ging, was Ab heel serieus en duidelijk. Geen geklets in de boot en de 4 jongens leerden eerst in overnaedsch varen, daarna pas in glad. Ab had een roeihart en was een trouw supporter van hard roeiende DDS’ers.

Ab zat ook in allerlei commissies en schreef samen met Menno Tienstra het illustere DDS Eeuwboek. Ab was ook secretaris van het bestuur in de spannende tijd dat de Nieuwe Loods werd aangekocht en de tunnel werd aangelegd. Ook beheerde Ab het archief en was hij de lopende encyclopedie van DDS. Je hoefde Ab maar te vragen over het verleden van DDS en hij wist het en anders kon Wilma het wel vinden. Ab wist ook precies welke boot wanneer en waar was gekocht en voor welk gewicht deze geschikt was.

Door ziekte moest Ab destijds het bestuur verlaten en het wat rustiger aan gaan doen. Hij bleef echter – ook via zijn vrouw en tevens Erelid Wilma – nog steeds erg betrokken bij en begaan met onze vereniging. Niet voor niets draagt de Vrijwilligersschaal die jaarlijks wordt uitgereikt zijn naam. De Ab Heijting Vrijwilligersschaal wordt uitgereikt om een verdienstig, maar onzichtbare DDS vrijwilliger in het zonnetje te zetten.

Namens het bestuur van De Delftsche Sport:

Vaarwel Ab, bedankt voor de mooie jaren!

We wensen Wilma, zonen Ruurd en Eric en overige familie veel sterkte toe!

Ab hield van gezelligheid en veel vrienden om hem heen. Die sfeer zou ook deel moeten zijn van zijn afscheid; samen herinneringen ophalen, toosten en vieren dat Ab in ons leven was. De familie hoopt dat ongedwongen en met iedereen te kunnen doen op een herinneringsborrel in de zomer.

Op 31 december neemt de directe familie afscheid van Ab in Crematorium Iepenhof, aan de Hoflaan 18, 2616AA te Delft. Daarbij zijn bloemen welkom, graag voor 15:00.
Correspondentie met de familie graag via dit adres