Informatieavond Nieuwe Nieuwe Loods, 8 december 2022 om 20.00 uur

afbeelding

Op donderdag 8 december om 20:00 uur. wordt het definitief ontwerp voor de Nieuwe Nieuwe Loods gepresenteerd door architect Frido van Nieuwamerongen. Een volgende mijlpaal in de ontwikkeling van het plan voor het vervangen en verbeteren van de bestaande loods.

Het plan bestaat uit het vervangen van de huidige Nieuwe Loods door een modern, groter gebouw. In het nieuwe gebouw worden de mogelijkheden van onze unieke plek in de binnenstad maximaal benut. Het wordt een stuk hoger dan de huidige loods, maar blijft nog binnen de contouren van het bestemmingsplan. Op het beschikbare oppervlak zorgen we daarmee voor zoveel mogelijk goed bruikbare botenopslagruimte, een goed bruikbare werkplaats en ruime en goede faciliteiten om binnen te trainen.

Op 8 december lichten we het plan toe en vertellen we hoe we tot dit punt zijn gekomen. Ook geven we toelichting bij de kosten en hoe we de financiering van dit project zien en wat de vervolgstappen zullen zijn. Er is uitgebreid ruimte voor vragen en antwoorden en ook (beperkt) ruimte voor het inbrengen van ideeën voor invulling van details. De grote lijnen van het ontwerp liggen in dit stadium vast, maar het is nog mogelijk om (kleine) details aan te passen.

In een extra ledenvergadering in januari staat het vaststellen van het definitieve ontwerp op de agenda en voorstellen voor de eerste vervolgstappen: het aanvragen van een omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) en het selecteren van een aannemer voor het aangaan van een bouwteam-overeenkomst. In het bouwteam wordt het plan verder technisch uitgewerkt en wordt de logistiek van bouwen op het kleine oppervlak uitwerkt, zodat er een definitieve aanneemsom vastgesteld kan worden. Parallel worden offertes aangevraagd voor een lening bij een bank. Daarna kan de ledenvergadering een definitief besluit nemen of we inderdaad gaan bouwen en over de financiering.

Namens de Nieuwe Nieuwe Loodscommissie,

Jappe Zijlstra