Overlast op het water!

afbeelding
Als roeiers maken wij gebruik van het water rondom Delft. We proberen daarbij de overlast voor anderen te beperken, maar dat is niet altijd wederzijds.
Daar waar het veiligheid betreft is de huidige situatie op het vaarwater een onderwerp van toenemende zorg; er zijn meer (motor)bootjes dan ooit op het water en meer zwemmers in het water, duikers vanaf de bruggen. Ook de beroepsvaart en de vissers klagen hierover. 
Naast onze boten en loodsen is ook de Schie belangrijk om te kunnen roeien en vraagt om goed beheer. Dat beheer ligt bij de Provincie Zuid-Holland, maar ook DDS heeft daar zeker een rol in.
Hierbij een oproep aan roeiers en coaches:

Meld incidenten! En meld incidenten zo concreet mogelijk. Geef een datum, tijd, plaats, omschrijving van het incident en een omschrijving van de veroorzaker op.
Als je een naam of registratienummer hebt van een vaartuig kan dat de toezichthouders helpen onderzoek te doen. Als er sprake is van een gevaarlijke situatie dan moet tevens de politie gewaarschuwd worden. Als veroorzakers betrokken zijn bij meerdere incidenten kan er aan opsporing gedaan worden.

Optreden tegen zwemmers in het water, vanaf bruggen of zelfs vanaf ons vlot is lastig. De Politie kan niet overal tegelijk zijn en draaien ze zich om, dan komen de zwemmers weer terug.
Algemene meldingen hebben echt geen nut, dus ernstige situaties moeten direct gemeld worden per telefoon. Afhankelijk van de ernst of de frequentie van meldingen zal de handhaver een prioriteit gaan stellen op surveilance en controle.
De Politie en provincie hebben vorig jaar zomer tijdens een bijeenkomst op DDS hun medewerking daaraan toegezegd. De gedeputeerde en de wethouder waren hierbij aanwezig. De handhavers kunnen niet alles of direct ondernemen, maar met concrete meldingen, met datum, tijd en beschrijving van de vooroorzaker kan de Provincie wel videobeelden raadplegen. Deze worden echter maar een week bewaard. Het is dus belangrijk direct melding te doen!

Hieronder enkele informatie links:

Ernstige incidenten m.b.t. veiligheid direct melden bij Politie 112 of de Provincie Zuid-Holland:
Contact Centrum: 070 441 6622 voor direct contact, schriftelijk via zuidholland@pzh.nl of contactformulier wordt binnen 2 weken gereageerd

Incidenten, vooral met andere roeiers kunnen (en moeten) gemeld worden bij DDS:
https://rvdds.nl/nieuws/Incidentenmeldingen_online

Over het roeiwater zelf kunnen ook meldingen gedaan worden bij het Hoogheemraadschap Delfland. 
Het convenant voor veilig roeien op de Schie: 
https://varendoejesamen.nl/kenniscentrum/artikel/nieuw-roeiconvenant-voor-meer-veiligheid-zuid-holland
Er is aandacht voor veiligheid bij gemeente, provincie en politie:
https://varendoejesamen.nl/kenniscentrum/artikel/aftrap-campagne-veilig-varen-doe-je-samen-zuid-holland

Er kan en zal opgetreden worden. Een voorbeeld:
https://varendoejesamen.nl/kenniscentrum/artikel/extra-snelheidscontroles-binnenvaartschepen-op-de-gouwe

Meer bootjes en zwemmers dan ooit. Een voorbeeld:
Ons vaarwater is druk gebruikt:
Zwemmen in de Schie mag niet, maar optreden is vanwege beperkte capaciteit moeilijk. Gerichte surveilance kan wel mogelijk zijn.
De vaarregels in en om Delft:
Het bestuur