Themabijeenkomst 25 maart: Verenigingsleven, gezelligheid, verbinding en betrokkenheid

afbeelding

Beste DDS-ers,


In vervolg op de enquête en visieontwikkeling die in 2015 in gang is gezet organiseert de vereniging op zaterdag 25 maart van 13:00-15:00 2017 een eerste themabijeenkomst. Het onderwerp zal zijn: “Verenigingsleven, gezelligheid, verbinding en betrokkenheid”.

In de loop van het jaar 2017 volgen meer themabijeenkomsten over de belangrijkste thema’s die uit de enquête gekomen zijn.

De themabijeenkomsten zullen dienen ais klankbord voor wensen die bij de leden leven. Tegelijk creëert de bijeenkomst een netwerk van leden die plannen maken en elkaar helpen om deze uit te voeren. Bestuur en visiecommissie zien de bijeenkomsten als een goed middel om de leden te betrekken bij de koers van de vereniging.

We nodigen alle leden van harte uit om op 25 maart met elkaar in subgroepjes van gedachten te wisselen over de manier waarop we bij DDS invulling willen geven aan alles wat valt onder het thema “Verenigingsleven, gezelligheid, verbinding en betrokkenheid”.

Vanaf 12:30 staat er een lunch klaar en na afloop is er gelegenheid om onder het genot van een drankje na te praten.

Aanmelden kan via de DDS kalender (https://portal.rvdds.nl/Kalender?date=2017-03-25, eerst inloggen), of dmv een mail naar iemand van het bestuur of de visiecommissie.

Met vriendelijke groet,

Titus, namens de Visiecommissie

Marleen, namens het Bestuur

Wil je de resulaten van de enquete nog even teruglezen? Klik dan hier voor de Resultaten enquete