Tijdelijk nauwe doorgang

Werkzaamheden aan de kade

Vanaf 17 augustus zal worden begonnen met het vervangen van de kademuren aan de overkant van DDS tussen de Plantagebrug en de Koepoortbrug.

Tijdens de werkzaamheden zal er een nauwere doorgang zijn op de plek waar op dat moment wordt gewerkt. Er komt een ponton te liggen met daarop een kraan om een damwand te maken.

De provincie zal zorgen voor een duidelijk bord met een maximumsnelheid. De beroepsvaart is ook ingelicht.

Als het werkponton tegenover DDS ligt, zal het niet altijd mogelijk zijn de boten, en dan met name de achten, recht in het water te steken. We zullen moeten improviseren. Ook als onze roeiboten langs het vlot liggen, moeten we extra opletten met passerende boten. Er is dan geen ruimte voor de riemen aan de waterzijde.

DDS wordt door de firma de Vries, die de werkzaamheden zal uitvoeren, steeds op de hoogte gehouden van de planning en de vorderingen.