Trial 1 (22 september) en vaarplan tm maart 2020

afbeelding

Beste roeiers,

We gaan eerst zomervakantie vieren, maar op 22 september wordt trial 1 georganiseerd!

Als je in aanmerking wil komen voor een toewijzing voor een boot op wedstrijden dit komende najaar, vul dan het Vaarplan voor jou of je ploeg in!

Het vaarplan bevat een lijst met wedstrijden die vanaf september tot en met maart plaatsvinden en waar we als DDS heen gaan. De meesten van jullie zullen de achtergronden van deze shortlist van wedstrijden (er zijn er namelijk nog veel meer) wel gehoord hebben op 1 van de infoavonden. Door een toename in het aantal actieve en competitief roeiende DDS'ers zijn er meer ploegen en roeiers die DDS willen vertegenwoordigen op wedstrijden. DDS is daarnaast actief in alle leeftijdsgroepen wat betekent dat we onderscheid maken in een aantal roeistromen:

Volwassenen:

  1. Competitieroeiers zijn veelal jonger dan 27 jaar en roeien op door studentenverenigingen georganiseerde wedstrijden over vaak kortere afstand
  2. Clubroeiers (evt in combinatie in competitie) zijn ploegen die uit alleen maar DDS'ers bestaan. Jongeren starten competitie, ouderen ROW wedstrijden
  3. Masters zijn veteranen ouder dan 27 die op Nationale lange afstand wedstrijden roeien en ROW wedstrijden (gerorganiseerd door burgerroeiverenigingen)

Jeugd/Junioren:

De DDS'ers jonger dan 19 verdelen we in een aantal groepen. Jeugd jonger dan 14 (JIG - Jeugd Instructie Groep en DSG - DoorStroomGroep) starten ergo- en behendigheidwedstrijdjes. Vanaf 15/16 jaar maken junioren een keuze voor competitieroeien of (Nationaal) wedstrijdroeien. 

Al deze groepen roeiers noemen we ook wel roeistromen. Alle roeistromen hebben hun eigen soort evenementen en door alle groepen een gevarieerd en regelmatig programma te bieden, zien we graag dat ploegen een jaarplan maken. Door een beperkt aantal wedstrijden te kiezen willen we graag bereiken dat meerdere ploegen naar dezelffde wedstrijden gaan. Dat is gezellig en zorgt voor verbinding. Ook is het dan mogelijk om boten te delen. 

Kruis jouw/jullie wedstrijden aan en richting de 3e trial (in februari) vragen we je om een vaarplan in te dienen voor de periode april tot juli!

Heb je vragen over het vaarplan of andere zaken rondom de trial, toewijzingen en wedstrijden? Stuur dan een mail aan de Wedstrijdcommissie. Mail ook je vaarplan naar dit adres!

Graag tot na de vakantie!

De Wedcie