Update Nieuwe Nieuwe Loods

afbeelding

De oude loods is door hard werken de nieuwe oude loods geworden. Lekkage verholpen, geschilderd, nieuwe stellingen en de opgeknapte deuren maken het helemaal af. Maar hoe zit het nou met de nieuwe NIEUWE loods? Het is al weer een tijd geleden dat het Voorlopig Ontwerp is goedgekeurd door de algemene vergadering. Onlangs heeft de architect opdracht gekregen om dit uit te werken tot een Definitief Ontwerp (DO). Om de geheugens op te frissen nog eens wat tekeningen van hoe het kan gaan worden.

Een jaar of 3 geleden heeft de ledenvergadering het programma van eisen vastgesteld, met daarin in grote lijnen de eisen en wensen die we aan een herbouw van de loods stellen, zoals het aantal boten dat erin moet, omvang van de trainingsruimtes en ruimte in de werkplaats. Op basis daarvan heeft architectenbureau Arconiko een aantal oplossingen bedacht en er een uitgewerkt tot voorlopig ontwerp. Dat is in de ledenvergadering in het najaar van 2018 goedgekeurd. Toen is ook het mandaat verleend om het door de architect te laten uitwerken tot definitief ontwerp. Maar dat is toch allemaal al heel lang geleden?

Eén van de ideeën van Arconiko was om de loods zo hoog te maken dat de werkplaats op een tussenverdieping past, waarmee de zolderverdieping helemaal beschikbaar is voor trainingsmogelijkheden en mogelijk kleedkamers. Om er zeker van te zijn dat het nieuwe gebouw past binnen het bestemmingsplan, hebben we dat getoetst bij de gemeente. Daar bleek dat er verschillen van mening waren over de peilhoogte; het niveau waar vanuit de hoogte van het gebouw gemeten wordt. De indicatie die we uiteindelijk kregen was lager dan oorspronkelijk door een ambtenaar aangegeven. Door de Coronacrisis werd er minder vergaderd. Toch zijn we wel verder gekomen. De architect heeft de opdracht gekregen om het ontwerp uit te werken en hebben we weer een echte planning. In de presentatie zie je de stand van zaken van het ontwerp tot nu toe.

Dit najaar wordt het ontwerp uitgewerkt tot Definitief Ontwerp. In oktober wordt een aantal bijeenkomsten georganiseerd met een paar commissies en met de leden. Je kunt je inschrijven voor de bijeenkomst op maandag 11 oktober. Daarin worden de tussenresultaten gepresenteerd en kunnen vragen worden gesteld en ideeën voor details worden aangedragen. Op de ALV van 30 oktober zal hiervan een presentatie gegeven worden. Tegen het eind van het jaar willen we het Definitief Ontwerp presenteren aan de leden. Dan hebben we ook meer informatie over de kosten en financiering daarvan. De bedoeling is om in januari 2022 een ledenvergadering te plannen waarop een besluit over het DO wordt genomen. Daarna volgt nog een traject waarin de leden moeten besluiten over de manier van financieren, het aanvragen van de bouwvergunning, het selecteren van een aannemer en uiteindelijk om opdracht te geven om te gaan bouwen. Op zijn vroegst kunnen we in het najaar van 2022 starten.

Jappe Zijlstra en Jan Koelink