Vacature Commissaris Instructie

afbeelding

Beste leden,

Onze commissaris instructie, Jan Mensink, heeft aangegeven zich niet herkiesbaar te stellen voor deze functie in de Algemene Vergadering in oktober aanstaande.

Klik de volgende link voor de functiebeschrijving en neem voor vragen graag contact op met ondergetekenden:

Ronald Vuijk, voorzitter
Huub de Vaan, vice-voorzitter, wedstrijdcommissaris