Gezocht: nieuwe bestuursleden

afbeelding

BESTUUR ZOEKT VERSTERKING!

In het kader van openheid van bestuur worden bestuursvacatures gepubliceerd in de Slaggaard, op het bestuursbord en via de website. Daarnaast wordt deze vacature per email onder de leden verspreid. Tevens benadert het bestuur van DDS zelf kandidaten voor de functie.

Drie bestuursleden hebben aangegeven zich niet kandidaat te stellen voor een nieuwe termijn en hun functie bij de eerstkomende ALV van 28 oktober 2017 neer te leggen.

Daarmee heeft het bestuur van DDS per 28 oktober 2017 een vacature voor:

- Voorzitter

- Penningmeester

- Commissaris Jeugd/ Junioren

Bij deze worden de leden opgeroepen zich te melden als kandidaat voor deze functies zodat deze functies niet onbezet worden per 28 oktober as. 

Dit zou de vereniging tevens onbestuurbaar maken, mede omdat het Bestuur minimaal moet bestaat uit onder andere een Voorzitter en Penningmeester.

Door in te loggen in het ledenportaal, kun je de vacatures met de functieomschrijvingen nalezen, als ook de contactgegevens van bestuursleden waar je je kunt aanmelden.