Wijziging huishoudelijk reglement

afbeelding

Op de ALV van 28 oktober 2023 is het huishoudelijk reglement gewijzigd.

Artikel 6 Bestuur, lid 1 (wijziging aantal bestuursleden):

Het bestuur bestaat uit maximaal tien personen, waaronder een voorzitter, secretaris, penningmeester, commissaris wedstrijdroeien, commissaris instructie, commissaris jeugd- en juniorroeien, commissaris materiaal en een commissaris gebouw. Eén van de bestuursleden, niet de voorzitter, secretaris of penningmeester, is tevens vice-voorzitter.

Artikel 12. Roeivaardigheid, lid 6 (behaalde proeven). Lid 6 is vervangen door lid 6.a en lid 6.b:

6.a..Behaalde proeven tot en met het niveau van S2 en B2 blijven onbeperkt geldig, ook bij onderbreking of beëindiging van het lidmaatschap.

6.b. Behaalde S3- en B3-proeven zijn beperkt houdbaar. Na vijf jaar moet vormbehoud worden aangetoond. Ook vervallen S3- en B3- proeven bij onderbreking of beëindiging van het lidmaatschap en dienen in geval van hernieuwd lidmaatschap opnieuw behaald te worden.

Artikel 13. Gebruik van boten, lid 2 (toevoeging niet roeien op sturende positie):

Een ploeg mag alleen roeien in een boot waarvoor ten minste ¾ deel van de roeiers in de ploeg de bij die boot behorende proef heeft, of indien de ploeg een toewijzing heeft. Bij gestuurde nummers kan hiervan worden afgeweken, maar moet ten minste de helft van de roeiers de bij die boot behorende proef hebben. Roeiers die geen bij de boot behorende proef hebben dienen een proef te hebben van ten hoogste één niveau lager. Leden met enkel een ploegproef voor een bepaalde categorie boot mogen in deze boot niet op een sturende positie roeien.